VISSZAHULLÓ VASAK

Akkoriban folyton
hullott valami az égből,
egészen furcsa dolgokat
szórtak ránk.

Szikrázott a város, fölötte
az ég is, ki tudja, hogy nem
repedt be, hiszen erősen feszítette
a légelhárítás villogó fénye.

Megesett, hogy több vas volt az égben,
mint madár.
Megálltak mind a levegőben,
a kilőtt golyók,
mielőtt visszahullottak ránk.

Szép hangja lehet annak is,
ahogy a golyók egymás után
visszaesnek, koppannak a földön.
Akár egy vas eső.

Olykor szétszór az ember
mindenfélét az égben,
mintha soha nem érné el
felszínét a földnek,
pedig minden hűségesen hullik alá,
aztán a föld lassan lenyeli,
magába húzza a sok vasat,
az ember homloka mögé meg
beszorul a sok villanás.

Remegett a város,
a repülőkből két kézzel
szórták ránk a grafitport,
hogy megszakadjon minden
telefon vonal.
Csillogott a földre szórt
grafitpor,
később ugyanabba a földbe
vetették el a búzát.

A nyírfák közé álltam,
és bántam, hogy nem vagyok
fehérebb, s hogy a hajam sem fehér,
talán ha vékonyabb lettem volna,
én is gyökeret ereszthetek
ebbe a savanyú fekete földbe,
akár a nyírfák.

A törzsüknek dőltem én is,
remegett alattunk a föld
és remegtek benne a fák.

És hullottak színes röpcédulák,
a friss búzára feküdtek, mind
betakarták.

A távolban lángolt a város,
mintha lassan pörkölni akarta volna
a villogó látóhatárt,
úszott felfele, a Jóisten irányába
az a fekete, szürke füst,
meg az a fullasztó szag,
kereste biztos, hogy hol lakik,
mind őt kerestük akkoriban,
mert az ember, ha nagyon fél,
néha össze akarja törni
az összes csontját annak,
aki az égben maradt.

Akkoriban tényleg
folyton hullott valami az égből,
egészen furcsa holmikat
szórtak ránk.

Egyszer lehullott
három amerikai katona is.
Ültünk a lányokkal
és arra gondoltunk,
ha lenne rá elég pénz,
biztos az ölünkbe hullana
egy egész hadosztály.

Aztán elhalkult minden,
kiürült az ég,
mert egyszer minden
elfogy úgyis,
és csak vártuk,
mikor szakad végre ránk
a szabadság.

Umami, 2019/1.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s